Tinh trùng sống được bao lâu trong không khí?

Bạn có bao giờ thắc mắc tinh trùng sống được bao lâu trong cơ thể phụ nữ? Tinh trùng sống được bao lâu ngoài không khí? Làm sao cải thiện...